Malmin sairaala
Helsinki

Tilaaja: Helsingin kaupunki

Malmin sairaalan laajennuksen ja peruskorjauksen on tarkoitus valmistua 2014 lopulla. Kokonaisuus sisältää noin 18000 m2 kokoisen uudisrakennuksen sekä kahden, vuodelta 1930 peräisin olevien sairaalarakennusten peruskorjauksen.Sairaalarakennuksiin sijoittuu toinen Helsingin kaupungin päivystyssairaaloista.
Hanke on yhteistyöprojekti (OPJ ja AW2 Oy).

yleisnäkymä
näkymä sivulta
näkymä puistosta
pääaula
potilashuone
valvontaosasto
pohjapiirros